Inddrag andre fagfolk i sager om gener fra brændeovne

Det kan det være en god idé at inddrage både skorstensfejer og kommunens byggetekniske afdeling, når en henvendelse om gener fra brændeovnsrøg skal håndteres af kommunens miljøsagsbehandler.

Den kommunale miljøsagsbehandler har oftest opgaven at behandle sager om gener fra brændeovne og andre anlæg til brændefyring.

For at kunne varetage sagsbehandlingen bedst muligt kan det være relevant, at den kommunale miljøsagsbehandler inddrager andre ressourcer som fx en skorstensfejer eller andre konsulenter i sagsbehandlingen for at opnå en meget bred og grundig kortlægning af sagens omstændigheder.

I første omgang vil skorstensfejeren være en vigtig samarbejdspartner. Skorstensfejeren har stor teknisk viden om fyringsanlæg og kender også alle skorstene i lokalområdet, da skorstensfejeren ifølge loven skal tilse dem én gang årligt.

Desuden kan kommunens byggesagsbehandlere have nyttige input til sagen, da de har givet byggetilladelsen – også hvad angår skorstenen. 

Bemærk at en ny bekendtgørelse træder i kraft den 1. august 2021. Herefter er man som boligkøber forpligtet til at udskifte eller skrotte sin brændeovn eller pejseindsats fra før 2003 ved køb af bolig. Hvis du arbejder professionelt med brændeovne og pejseindsatse, kan du læse mere om reglerne på skiftellerskrot.dk eller i vores fakta-ark