Udvalgte eksempler på forskrifter, afgørelser og indskærpelser i sager om brændeovne

Kommunernes afgørelser og forskrifter kan give inspiration til andre kommuner. Miljøstyrelsen har derfor samlet en række eksempler.

Miljøbeskyttelsesloven og brænderøg

Både brændeovns- bekendtgørelsen og miljø- beskyttelsesloven regulerer anlæg til brændefyring.

Der har været regler i brændeovnsbekendtgørelsen angående brændefyring siden 2008 med henblik på at minimere forureningen og ulemperne fra fyring i brændeovne og centralvarmekedler med fast brændsel. Adgangen til at vedtage kommunale forskrifter har været til stede siden da.

Reguleringen af forureningen fra brændeovne og andre fyringsanlæg er hidtil foregået – og gør det stadig – via miljøbeskyttelseslovens regler. Der er derfor efterhånden truffet en række afgørelser i sager om brænderøg.

Du kan i menuen til venstre finde eksempler på, hvordan sager om brændeovne er blevet håndteret i forskellige kommuner.