1.4 Antal fyringsanlæg – brændeovne og brændekedler

Der er ca. 842.000 brændeovne (inkl. pejse og masseovne) i Danmark. Disse skønnede tal for fyringsanlæg fremgår af opgørelsen ”Brændeforbrug i Danmark 2015” fra Energistyrelsen.

For manuelt fyrede centralvarmekedler til fast brændsel er antallet opgjort til ca. 71.500 kedler, på baggrund af data fra Skorstensfejerlauget i 2015. Antallet er opgjort på baggrund af udtræk fra de enkelte skorstensfejerdistrikter, og vurderes at være ret præcist. Tallet stemmer godt overens med BBR-registret. Her er antallet af centralvarmekedler fyret med andet end gas og olie (det vil sige som regel fast brændsel) opgjort til 71.000.

Miljøstyrelsen har ikke tal for antallet af automatisk indfyrede kedler. Det skønnes derudover, at der er ca. 10.000 halmfyr i Danmark. Antallet af pillefyr- og ovne er Energinet.dk vurderet til at være ca. 175.000 i 2015.