3.3.7 SBI-anvisning nr. 189 om aftrækssystemer

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) har udarbejdet en SBI-anvisning nr. 189, som angiver SBI’s fortolkning af bygningsreglementets bestemmelser suppleret med forslag til, hvordan bestemmelserne skal opfyldes.

  • Heraf fremgår det, at aftrækshøjden bør være mindst 5 m regnet fra gulvet, men at aftrækshøjden i nogle tilfælde skal være endnu højere for at fungere sikkert. Man bør derfor altid følge kedel- eller brændeovnsproducentens anvisning om minimumshøjden.
  • Det anbefales desuden, at vindpåvirkningen også får indflydelse på aftrækssystemets højde. Aftrækssystemets bør derfor være så højt, at udmundingen er over hvirvelzonen. Det fremgår ikke af SBI-anvisningen, hvordan højden på hvirvelzonen beregnes.

Som tommelfingerregel skal aftrækssystemet føres 1 m over tagryggen eller den højeste del af taget.