3.4.1 Kommunen kan dispensere fra ejerens pligt til at anmelde en ny centralvarmekedel

Kommunerne har mulighed for at dispensere fra reglerne om ejerens pligt til at anmelde en ny centralvarmekedel. Hertil kræves dog, at der er tale om et særlig akut tilfælde, hvor der for eksempel er risiko for, at der kan ske skade på mennesker, dyr, bygninger eller lignende. Det er kommunen, der vurderer konkret, hvad der kræves, for at et tilfælde skal anses for særlig akut, sådan at kommunens administration af reglerne ikke får karakter af en generel dispensation.

Dispensationsadgangen skal anses for begrænset

Dispensationsadgangen skal under alle omstændigheder anses for begrænset, og det er derfor ikke enhver teoretisk risiko for en skade, der bør føre til en dispensation. Ejeren bør redegøre nærmere for, hvorfor det er uopsætteligt at tage en ny centralvarmekedel i brug uden anmeldelse af kedlen efter brændeovnsbekendtgørelsens regler.

Ejeren bør samtidig sandsynliggøre, at der er en konkret risiko for skade, hvis den 8-ugers anmeldelsesperiode afventes. Til eksempel kan nævnes havari eller lignende tilfælde, hvor et eksisterende centralvarmeanlæg pludselig skal udskiftes i vinterperioden.

Det forudsættes, at kommunens behandling af en dispensationsansøgning kan fortages hurtigst muligt, da det netop er hensigten med en dispensation, at den 8-ugers anmeldelsesperiode ikke kan afventes.

Selv om kommunen giver dispensation fra ejerens pligt til at anmelde en ny centralvarmekedel, er dette ikke samtidig en dispensation fra reglerne om, at et anlæg skal have en prøvningsattest.