3.4.2 Kommunens godkendelse af en anmeldelse

En kommune kan godkende en anmeldelse af en ny centralvarmekedel eksplicit ved at meddele en tilladelse til ejeren af centralvarmeanlægget. Så vil ejeren modtage en meddelelse fra kommunen, hvor det fremgår, at ejeren kan tage anlægget i brug, eller – måske mere præcist – at kommunen ikke har indsigelser til ibrugtagningen.

Kommunen kan også vælge at lade være med at komme med bemærkninger til anmeldelsen, inden udløbet af tidsfristen på 8 uger. Dette kan sidestilles med en tilladelse, og ejeren kan, når de 8 uger er gået, uden videre tage anlægget i brug. 

Kommunens tilladelse gælder alene i forhold til anmeldelsespligten. Det betyder, at alle øvrige krav i brændeovnsbekendtgørelsen – og lovgivningen i øvrigt – også skal overholdes.

Anlægget kan tages i brug i op til 2 år efter, at kommunen har modtaget ejerens anmeldelse. Overholdes denne tidsfrist ikke, skal ejeren af anlægget anmelde anlægget til kommunen igen, hvis anlægget skal tages i brug.