3.1.4 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser for emissionsgrænseværdier

Som udgangspunkt gælder emissionsgrænseværdierne i den nugældende brændeovnsbekendtgørelse alle anlæg, der er bragt i omsætning (dvs. solgt eller byttet), overdraget (foræret mv.) eller tilsluttet senere end den 26. juli 2015. Derudover gælder grænseværdierne brændeovnsbekendtgørelse fra 2008 for anlæg, der er solgt overdraget eller tilsluttet i perioden fra 1. juni 2008 til 26. juli 2015.

Der er dog flere anlægstyper, der er omfattet af en række overgangsregler i kapitel 9 i den nugældende brændeovnsbekendtgørelse:

  • For halmfyr i landzoner gælder emissionsgrænseværdierne i bekendtgørelsens bilag 2 først fra den 26. januar 2018. Halmfyr i landzone op til 300 kW skal dog fortsat opfylde kravene i kedelklasse 3 i standarden EN 303-5 eller tilsvarende. Overgangsreglen gælder alene for emissionsgrænseværdierne. Det vil sige, at brændeovnsbekendtgørelsens øvrige regler er gældende fra 2015.

  • Fyringsanlæg, herunder pejseindsatser, der uden hjælp af seriefremstillede præfabrikerede sektioner opbygges på den pågældende ejendom eller bygges efter mål til en bestemt placering, skal først opfylde kravene i bekendtgørelsen fra den 26. januar 2017. Hermed forstås alle krav i bekendtgørelsen, der gælder for den pågældende anlægstype.

  • Historiske rumopvarmere og individuelt fremstillede kopier af historiske rumopvarmere, der ikke opstilles i fredede bygninger eller i bygninger, der er omfattet af museumslovens bilag 1, skal først opfylde kravene i bekendtgørelsen fra den 26. januar 2017. Denne overgangsregel gælder også alle krav i bekendtgørelsen, der gælder for de pågældende anlæg.