Emissionsgrænser

Brændeovnsbekendtgørelsens kapitel 2 regulerer den maksimale emission fra fyringsanlæg. I kapitlet henvises til bekendtgørelsens bilag 1 og 2, hvor de gældende emissionsgrænseværdier fremgår. I bilag 1 finder du grænseværdierne for rumopvarmere (dvs. mindre anlæg som brændeovne), mens grænseværdierne i bilag 2 er for centralvarmeanlæg.

Ved ”rumopvarmere” forstås fyringsanlæg med låger med eller uden vandtank, designet til at afgive varme direkte til omgivelserne, herunder brændeovn, pejseindsats, pilleovn, saunaovn eller lignende fast anlæg til energiproduktion jf. § 2, nr. 2 i bekendtgørelsen. Masseovne og kakkelovne er også omfattet af grænseværdierne for rumopvarmere, men masseovne og kakkelovne er dog undtaget fra emissionskravene, hvis de er opbygget på den pågældende ejendom.

Ved ”centralvarmekedel” forstås fyringsanlæg med kedel til opvarmning af brugsvand og/eller vand til centralvarme, designet til ikke direkte at afgive varme til det rum, hvori anlægget er opstillet jf. § 2, nr. 3 i bekendtgørelsen.