Fyringsanlæg, der er undtaget fra emissionsreglerne

En række fyringsanlæg er undtaget fra brændeovnsbekendtgørelsens emissionsregler. Undtagelsen gælder generelt – det vil sige også efter, at ikrafttrædelsesperioderne i bekendtgørelsens overgangsregler er udløbet.

Hvis et fyringsanlæg er undtaget fra emissionsreglerne, gælder undtagelsen ubetinget og gælder alle krav i brændeovnsbekendtgørelsens kapitel 2. Kravene i de øvrige kapitler, fx kapitel 4 om aftrækshøjder, finder fortsat anvendelse.

Følgende fyringsanlæg er undtaget fra emissionsreglerne:

  1. Masseovne og kakkelovne, der opbygges på den pågældende ejendom.

  2. Historiske rumopvarmere, der opstilles i bygninger, der er fredet i henhold til lov om bygningsfredning, eller i bygninger, der er omfattet af museumslovens bilag 1.

  3. Individuelt fremstillede kopier af historiske rumopvarmere, der opstilles i bygninger, der er fredet i henhold til lov om bygningsfredning, eller i bygninger, der er omfattet af museumslovens bilag 1.

  4. Eksisterende fyringsanlæg, der nedtages med henblik på reparation eller restaurering og herefter genopstilles i samme bygning, medmindre reparationen eller restaureringen er så omfattende, at størstedelen af fyringsanlægget udskiftes.

  5. Eksisterende fyringsanlæg, der er installeret i en ejendom, hvor ejendommen sælges.