3.2.5 Særligt om centralvarmekedler og prøvningsattester

Der gælder et særligt dokumentationskrav for overholdelsen af brændeovnsbekendtgørelsens emissionsgrænseværdier for centralvarmekedler, der ikke er serieproducerede, og for centralvarmekedler, hvor det er nødvendigt at foretage afprøvningen på stedet. Det er fx tilfældet med centralvarmekedler over en vis størrelse.

Der er valgfrihed imellem to afprøvningsmetoder med henblik på at dokumentere, at disse anlæg overholder emissionskravene. Dokumentationen kan enten foretages ved en afprøvning af det pågældende anlæg på stedet eller i form af en måling udført på en dokumenteret forbrændingsteknisk identisk enhed.

Hvis det pågældende anlæg har tilknyttet en rensningsteknologi, skal denne omfattes af anlæggets afprøvning.