3.2 Prøvningsattester

Prøvningsattester dokumenterer, at ny-installerede fyringsanlæg overholder brændeovnsbekendtgørelsen emissionsgrænseværdier.

Det skal dokumenteres, at et fyringsanlæg overholder de gældende emissionsgrænseværdier på det tidspunkt, hvor anlægget bringes i omsætning (sælges), overdrages eller tilsluttes (jf. § 4 i Brændeovnsbekendtgørelsen). Prøvningsattesten dokumenterer dette.

Prøvningsattesten udfærdiges på baggrund af målinger af udledte emissioner. Målingerne skal foretages af et akkrediteret målelaboratorium eller prøvningsinstitut som akkrediterede prøvninger. På baggrund af afprøvningen udsteder og underskriver målelaboratoriet eller prøvningsinstituttet prøvningsattesten.

Skorstensfejeren påtegner prøvningsattesten efter, at fyringsanlægget er tilsluttet, men inden det tages i brug. Hvis prøvningsattesten er mangelfuld, bør skorstensfejeren ikke påtegne den. Uden en påtegning fra skorstensfejeren er tilslutningen af fyringsanlægget ikke lovlig. Dette gælder også, hvis ejeren af fyringsanlægget ikke kan fremvise en prøvningsattest.

Brugte brændeovne skal have en prøvningsattest (også hvis de kommer fra udlandet)

Hvis en brændeovnsejer sælger, forærer eller bytter sin brugte brændeovn væk, så skal der, jf. § 4 i brændeovnsbekendtgørelsen, medfølge en prøvningsattest, der viser at den brugte brændeovn opfylder kravene i den nyeste brændeovnsbekendtgørelse fra 2015, uanset hvornår den pågældende ovn blev produceret og tilsluttet første gang.

Det gælder også, hvis en dansk brændeovnsejer sælger sin brugte ovn i Danmark til en person fra udlandet, som derefter fragter den ud af Danmark. Det skyldes, at salget finder sted på dansk grund, hvorfor salget er omfattet af brændeovnsbekendtgørelsens anvendelsesområde.

Det samme gør sig gældende, hvis en person i Danmark køber en brændeovn i udlandet og fragter (importerer) den til Danmark. I dette tilfælde skal den importerede brændeovn også opfylde alle kravene i brændeovnsbekendtgørelsen, også i forhold til udformning af prøvningsattest, dvs. den skal være udformet på dansk eller engelsk, bør ikke overstige 1-2 sider, være underskrevet af et akkrediteret prøvningsinstitut, og også opfylde de øvrige krav til en attest som anført i § 10, stk. 4, i bekendtgørelsen.