3.2.4 Ejeren og producenten/importøren har pligt til at opbevare prøvningsattesten

Dokumentationen for, at et fyringsanlæg overholder emissionsgrænseværdierne, skal være tilgængelig – også efter fyringsanlægget er installeret. Derfor er den, der tilslutter et fyringsanlæg, forpligtet til at opbevare en kopi af prøvningsattesten og dokumentation for producentens produktionskontrol (hvis der foretages produktionskontrol).

Opbevaringspligten gælder i hele den periode, som ejeren er i besiddelse af anlægget – dog er man højst forpligtet i 10 år.

Sideløbende med opbevaringspligten for den, der tilslutter et fyringsanlæg, gælder der en tilsvarende pligt for producenten eller importøren af anlægget til at opbevare prøvningsattesten og eventuel dokumentation for produktionskontrol. Opbevaringspligten for producenten eller importøren gælder 10 år fra den dato, hvor det pågældende fyringsanlæg – eller det sidste anlæg (enhed) i en serie af anlæg – blev solgt på det danske marked.