3.2.6 Særligt om anlæg på messer/udstillinger og til demonstration

Det er lovligt at fremvise brændeovne, brændekedler osv. på messer, udstillinger og ved demonstration, der ikke overholder kravene i brændeovnsbekendtgørelsen. Her tænkes i særdeleshed på anlægstyper, der endnu ikke er blevet afprøvet i Danmark og derfor ikke har fået udarbejdet en prøvningsattest.

Når det pågældende fyringsanlæg fremvises skal det fremgå ved tydelig skiltning, at anlægget ikke er i overensstemmelse med brændeovnsbekendtgørelsen, og at anlægget derfor ikke må sælges, overdrages eller tilsluttes, førend der foreligger dokumentation for, at kravene i bekendtgørelsen er overholdt.