Brændeovn

Tjek din brændeovn, når du køber bolig

Der er i alt ca. 700.000 brændeovne i Danmark. Ca. 260.000 af dem skønnes at være produceret før 2003.

En gammel brændeovn forurener op til fem gange så meget som en moderne ovn. Jo mere moderne en model, jo bedre er det for miljøet og også for din sundhed.

Derfor bliver du som boligkøber fra den 1. august forpligtet til at oplyse, om der står en brændeovn eller en pejseindsats i den bolig, du har købt.

Indberetning af oplysningen skal ske i forbindelse med tinglysningen af skødet. Den skal ske digitalt via www.tinglysning.dk.

Efter indberetningen modtager du et brev fra Miljøstyrelsen i e-boks. Brevet indeholder yderligere information om mulighederne for at dokumentere ovnens alder og fristen for at gøre dette.

Skift eller skrot en gammel ovn?

Hvis ovnen er produceret fra før 2003 bliver det lovpligtigt fra den 1. august 2021 at skifte eller skrotte brændeovnen/pejseindsatsen.

Det skal ske senest 12 måneder, efter du har overtaget boligen. Og du skal have indberettet dette digitalt til Miljøstyrelsen.

Der er en række undtagelser fra dette krav, som du kan læse om længere nede på siden.

Jeg har købt bolig med brændeovn produceret efter 1. januar 2003

Hvis boligen indeholder en brændeovn fra efter 1. januar 2003, skal du som ny boligejer dokumentere brændeovnens alder. Det kan du gøre ved at indsende:

• en prøvningsattest eller
• dokumentation for svanemærkning eller
• en underskrevet erklæring om vurdering af produktionsåret fra
• skorstensfejeren eller en anden fagperson eller
• en såkaldt overensstemmelsesvurdering.

Dokumentationen skal indsendes inden for seks måneder efter, du har overtaget boligen. En prøvningsattest er et eksempel på dokumentation. 

Husk
Har du købt bolig?

Jeg har købt bolig med brændeovn produceret før 1. januar 2003

Du skal senest 12 måneder efter, du har overtaget boligen, have udskiftet eller nedlagt brændeovnen. Og du skal have indberettet det digitalt til Miljøstyrelsen via e-boks.

Hvad sker der, hvis du ikke overholder reglerne i ejerskifteordningen?

Konsekvensen afhænger af, om der er tale om manglende indberetning af oplysninger eller om manglende udskiftning/skrotning inden for tidsfristen.

Det er Miljøstyrelsen, der fører tilsyn. Miljøstyrelsen vil i første omgang indskærpe, at du skal leve op til kravene om indberetning af oplysninger om brændeovnen inden for 12 måneder efter overtagelse af boligen. Derefter kan Miljøstyrelsen pålægge dig ugentlige administrative tvangsbøder.

Jeg kender ikke alderen på brændeovnen

Du kan altid kontakte din skorstensfejer, som kan hjælpe dig med at fastslå produktionsåret. Det vil også være en god ide at undersøge, om sælgeren af boligen kan være behjælpelig med at fastslå alderen.

Undersøg brændeovnen

Det er ikke altid nemt at finde ud af, hvor gammel en brændeovn er. Især hvis den er fra før 2008. I 2008 indførte man nemlig et krav om såkaldte prøvningsattester for alle nye brændeovne.

Ellers kan man på visse ovne bag på finde oplysningerne om produktionsåret. Hvis der er et mærke på brændeovnen, kan du desuden henvende dig til en forhandler eller en producent, der muligvis kan

hjælpe dig med at aldersbestemme din ovn. I de meget få tilfælde hvor man simpelthen ikke kan bestemme alderen på ovnen, skal man indsende en attest underskrevet af skorstensfejeren.

Undersøg

Undtagelser fra reglen

Disse brændeovne er ikke omfattet af ordningen

Ejerskifteordningen gælder for ”visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW i form af brændeovne og pejseindsatse”. En række såkaldte fyringsanlæg er undtaget ejerskifteordningen. Dette gør sig gældende for:

1. Antikke brændeovne produceret før 1920
2. Brændekedler
3. Brændeovne og pejseindsatse i fredede bygninger
4. Brændekomfurer opbygget på stedet
5. Indmurede pejseindsatse, hvor udskiftning eller nedlæggelse kræver væsentlige konstruktionsmæssige ændringer omkring fyringsanlægget
6. Halmfyr
7. Kakkelovne
8. Masseovne
9. Pillefyr
10. Åbne ildsteder/pejse

Disse ejerskifter er ikke omfattet af ordningen

En række ejerskifter er undtaget ordningen. Du skal derfor ikke skifte din brændeovn eller pejseindsats ud, hvis:

• Ejerskiftet sker fordi din ægtefælle er død, og at du derefter vil sidde i et uskiftet bo
• Ejerskiftet sker ved, at din ægtefælle køber boligen ved skilsmisse
• Ejerskiftet sker ved, at du sælger din del af boligen til en anden tinglyst medejer
• Ejerskifte, hvor du sælger din kolonihave eller din andelsbolig
• Ejerskifte, hvor erhververen er en juridisk person(f.eks. et aktieselskab (A/S), et anpartsselskab (ApS), et interessentskab (I/S) eller en forening, en fond eller en stiftelse).

 

Hvad skal jeg som sælger være opmærksom på?

Forpligtelsen til at skifte eller skrotte ligger hos køber. Du kan som sælger stadig spille en stor rolle, hvis du finder de rigtige dokumenter til køber.
Det vil gøre deres oplevelse med at overtage huse nemmere og mere overskuelig.
Har du en brændeovn, har du måske også en prøvningsattest. Du har nemlig pligt til at opbevare den i 10 år efter købet. Læs, hvordan du muligvis kan fremskaffe en tabt prøvningsattest og få mere information om attester på brændefyringsportalen.dk

Du kan hjælpe køber ved at finde ét eller flere af følgende dokumenter:

• En kvittering på brændeovnen eller
• en erklæring på alderen fra en fagperson eller
• en prøvningsattest, der fulgte med brændeovnen eller
• en overensstemmelsesvurdering fra producenten eller
• dokumentation for svanemærkning af brændeovnen. Hvis den er
svanemærket, er den tidligst fra 2006.

Arbejder du med brændeovne eller med at bygge, købe eller sælge boliger?

Giv dine kunder den bedste service
Hvis du gennem dit arbejde er i jævnlig kontakt med købere/sælgere af huse, kan du hjælpe os ved at gøre dem opmærksom på de nye regler. Vi har lavet en række materialer, der måske kan hjælpe dig.

Er du fx ejendomsmægler, kan du downloade og printe et fakta-ark og udlevere den, når du har fremvist et hus med en ældre brændeovn. Er du skorstensfejer, kan du give dem en huskeseddel og aflevere den til relevante husejere. I sidste ende kan boligkøbere jo modtage bøder, hvis de ikke enten skifter eller skrotter brændeovnen fra før 2003, derfor giver du god service ved at gøre dem opmærksom på reglerne.

Du kan se de tilgængelige materialer her på siden.

3 skyer

Materialer

Ejerskifteordningen

Download faktaark (under udarbejdelse)

I de følgende svar benævnes kun brændeovne, men de nye regler omfatter både brændeovne og pejseindsatse. Alle svar er vejledende og med forbehold for den endelig vedtagelse af bekendtgørelsen om ejerskifteordningen.

Nej.

Pligten til at udskifte eller nedlægge brændeovne fra før 1. januar 2003 gælder udelukkende ved salg/køb af bolig. Du skal kun skifte eller nedlægge din brændeovn, hvis den er fra før 1. januar 2003 og er tinglyst den 1. august 2021 eller derefter.

Du kan altid kontakte din skorstensfejer, som kan hjælpe dig med at fastslå et produktionsår. Det vil også være en god ide at undersøge om sælger af boligen kan være behjælpelig med at vurdere alderen.

Det er ikke altid nemt at finde ud af, hvor gammel brændeovnen er. Især hvis den er fra før 2008. I 2008 indførte man et krav om såkaldte prøvningsattester for alle nye brændeovne. På visse ovne kan man bag på finde oplysningerne om produktionsåret. Hvis der er et mærke på brændeovnen, kan du henvende sig til en forhandler eller en producent, der muligvis kan hjælpe dig med at aldersbestemme din ovn.

Ejerskifteordningen gælder for ”visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW i form af brændeovne og pejseindsatse”.

En række fyringsanlæg er undtaget ejerskifteordningen. Dette gør sig gældende for:

 1. Antikke brændeovne produceret før 1920
 2. Brændekedler
 3. Brændeovne og pejseindsatse i fredede bygninger
 4. Brændekomfurer opbygget på stedet
 5. Indmurede pejseindsatse, hvor udskiftning eller nedlæggelse kræver væsentlige konstruktionsmæssige ændringer omkring fyringsanlægget.
 6. Halmfyr
 7. Kakkelovne
 8. Masseovne
 9. Pillefyr
 10. Åbne ildsteder/pejse.

En række ejerskifter er undtaget ordningen.

Du skal derfor ikke skifte din brændeovn eller pejseindsats ud, hvis:

 • Ejerskiftet sker fordi din ægtefælle er død, og at du derefter vil sidde i et uskiftet bo
 • Ejeskiftet sker ved, at din ægtefælle køber boligen ved skilsmisse
 • Ejerskiftet sker ved, at du sælger din del af boligen til en anden tinglyst medejer
 • Ejerskifte, hvor du sælger din kolonihave eller din andelsbolig
 • Ejerskifte, hvor erhververen er en juridisk person*

*Definition af en juridisk person: En juridisk person er en retlig enhed, der kan påtage sig rettigheder og forpligtelser på linje med fysiske personer. En juridisk person er f.eks. et aktieselskab (A/S), et anpartsselskab (ApS), et interessentskab (I/S) eller en forening, en fond og en stiftelse.

Ja, ordningen gælder for ejerskifte i hele Danmark – storbyer såvel som landsbyer og landområder.

Det er hensigten, at bekendtgørelsen og dermed ejerskifteordningen vil træde i kraft 1. august 2021. Forvent derfor, at pligten til at indberette oplysninger om brændeovne ved tinglysning gælder fra 1. august og derefter.

Bekendtgørelsen vil indeholde de nærmere regler for ejerskifteordningen. Se udkastet til bekendtgørelsen, der er i høring indtil den 22. april.

Du skal som boligkøber på tidspunktet for tinglysningen indberette oplysninger om brændeovnen til Tinglysningsretten. Det skal altså ske via den digitale tingbog. Derefter modtager du et brev fra Miljøstyrelsen i e-boks, der indeholder yderligere information om muligheder for dokumentation- og indberetning.

Loven danner grundlaget for den bekendtgørelse, der skal regulere området. Loven kan læses her.

Du skal senest 12 måneder efter du har fået adgang til boligen (adkomst) have udskiftet eller nedlagt brændeovnen. Og du skal have indberettet det digitalt til Miljøstyrelsen.

JA!

Hvis boligen indeholder en brændeovn fra efter 1. januar 2003 skal du som  boligejer dokumentere brændeovnens alder:

 • ved indsendelse af en prøvningsattest eller
 • dokumentation for svanemærkning eller
 • en såkaldt overensstemmelsesattest eller
 • en underskrevet erklæring om vurdering af produktionsåret fra skorstensfejeren eller en anden fagperson.

Dokumentationen skal indsendes inden for 6 måneder efter du har fået adgang (adkomst) til boligen.

Konsekvensen afhænger af, om der er tale om manglende indberetning af oplysninger eller manglende udskiftning inden for tidsfristen. Det er Miljøstyrelsen, der fører tilsyn.

Hvis den der overtager boligen ikke lever op til kravene om indberetning af oplysninger om brændeovnen, inden for de fastsatte tidsfrister, vil Miljøstyrelsen i første omgang indskærpe den manglende overholdelse over for erhververen. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan Miljøstyrelsen pålægge erhververen ugentlige administrative tvangsbøder.

Erhververen straffes med en bøde, hvis man undlader at udskifte eller nedlægge sin gamle brændeovn eller pejseindsats fra før 1. januar 2003. Det skal ske inden for 12 måneder efter, at man har fået adgang til boligen.

Der er i alt ca. 700.000 brændeovne i Danmark. Ca. 260.000 af dem skønnes at være produceret før 2003 og bliver omfattet af den nye ordning, når boliger skifter ejer. Det forventes, at 12.000 brændeovne ekstra vil blive udskiftet det første år med den nye ordning, og at der kommer 43.000 ekstra udskiftninger som følge af loven frem mod 2027.

En gammel brændeovn forurener op til fem gange så meget som en moderne ovn. Det vil derfor have stor betydning for den samlede danske partikelforurening, at de ældste brændeovne udskiftes. Men jo nyere model, jo bedre!