Vejledning til god fyringsteknik

Det er vigtigt, at du skaber de bedste forhold, når du fyrer i din brændeovn eller kedel, for at mindske udledningen af partikler fra dit fyringsanlæg. 

I de følgende sider, kan du læse om, hvordan du kan fjerne op til 80% af de udledte partikler ved optændingsfasen, hvordan lufttilførslen har en indflydelse på forbrændingen, og hvilke brændsler du bør anvende i dit fyringsanlæg.

Siderne er opdelt i brændeovne/pejseindsatse og centralvarmekedler

 

Hvad sker der, hvis jeg ikke fyrer korrekt?

Der er ca. 700.000 brændeovne i Danmark, og de er vores største enkeltstående kilde til udledning af partikler. I Danmark er luftforurening fra brændefyring årligt skyld i ca. 400 for tidlige dødsfald, ifølge beregninger fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi.

Hvis du anvender et mindre godt brændsel eller ikke har en god fyringsteknik, øger du udledningen af forurenende stoffer til miljøet. Det meste af luftforureningen ledes ud via skorstenen, men du kan også risikere, at røgen trækker ind i din stue. Når der udledes meget røg gennem skorstenen, kan det genere naboer og forbipasserende, da de bliver udsat for forurenende stoffer, der tillige kan have en ubehagelig lugt. Du kan læse mere om helbredseffekterne ved brug af brændeovne her.