Tjekliste i forbindelse med tilsyn

Miljøstyrelsen har udarbejdet en tjekliste til kommunalt tilsyn af brændeovne og centralvarmekedler til fast brændsel. Listen skal ses som et forslag, som kommunale sagsbehandlere kan lade sig inspirere af, når de skal foretage tilsyn i sager om røg fra brændefyring, der er til gene for naboer.

Tjeklisten er bygget sådan op, at man starter med at tjekke røgen, så brændeovnen eller brændekedlen, dernæst brændsel, fyringsteknik og resten af installationen og endelig omgivelserne.

Til nogle af punkterne på tjeklisten er der brug for at samarbejde med eksempelvis en skorstensfejer for at få den nødvendige faglige vurdering. Den lokale skorstensfejer kan også supplere med yderligere observationer, og der kan derfor være god grund til at inddrage skorstensfejeren i tilsynet fra start af.

For at få et mere komplet billede er det en god idé at sammenholde tjeklisten med en evt. kommunal forskrift på området, ligesom evt. lokalplan, tinglyste vedtægter i fx en boligforening også er relevante at inddrage inden tilsynet.