Eksempler på kommunale forskrifter om brug af brændeovne

Nogle kommuner har en forskrift med regler for brug af brændeovne og brændekedler. En forskrift kan gøre det lettere for kommunen at drøfte problemer med brænderøg med ejerne af anlæggene, men dialogen kan også tage udgangspunkt i vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen.

En forskrift om brændefyring beskriver de krav, kommunen stiller til forureningen fra fyringsanlæg, som er tilsluttet i kommunen eller i et område af kommunen. Kommunen skal annoncere forskriften i offentlige medier, så den er tilgængelig for borgere og virksomheder i det berørte område.

Nedenfor er en liste med links til forskellige kommuners forskrifter.

Miljøstyrelsen er ikke involveret i forskrifter 

Miljøstyrelsen er ikke involveret i forskrifterne, heller ikke som godkendende myndighed.

Hvis du arbejder i en kommune og ønsker, at jeres forskrift kommer med på denne liste, bedes du sende den til Mette Jensen i Miljøstyrelsen på mejen@mst.dk.

Kommune

Titel

Ikrafttrædelsesdato

Frederiksberg

Forskrift for brug af fastbrændselsovne

2015

Frederikssund

Forskrift for brug af fastbrændselsovne

2014

Greve

Forskrift for brug af fastbrændselsovne

2009

Herning

Regler for fyring med fast brændsel

2011

Hillerød

Forskrift for fyring med fast brændsel i private fyringsanlæg

2007

Holbæk

Regulativ for brug af brændeovne

2010

Hvidovre

Forskrift for brug af fastbrændselsovne

2008

Lejre

 

Forskrift for brug af brændeovne,
pillefyr og andre ovne til fast brændsel

2018

Rebild

Forskrift for brug af brændeovne og krav om røgsugere

2023

Stevns

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

2010

Sønderborg

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

2009

Varde

Forskrift for indretning og brug af små fyringsanlæg

2010

Malmø-zone

Et andet eksempel på en måde at håndtere problemer med brænderøg på i tætbefolkede områder kommer fra Sverige. I Malmø har kommunen særlige restriktioner for fyring med fast brændsel. Dels har kommunen begrænset muligheden for at installere nye anlæg til opvarmning, som benytter fastbrændsel. Og dels er der indført særlige zoner, hvor hyggefyring med fast brændsel kun må finde sted om vinteren og højst 2 gange om ugen.

Forskriften fra Malmø Kommune kan læses her.