3.3.5 Andre bindende regler og forskrifter om skorstene

Kravene til aftrækshøjder i brændeovnsbekendtgørelsen er specifikke i forhold til bekendtgørelsens formål – nemlig at regulere luftforurening fra brændeovne og brændekedler. Se højdekravene her.

Ved siden af reguleringen i brændeovnsbekendtgørelsen gælder der også andre bindende regler og forskrifter for aftrækssystemer (dvs. skorstene og tilhørende rørsystem) – for eksempel i byggelovgivningen og bygningsreglementet. Disse krav skal overholdes ved siden af kravene i brændeovnsbekendtgørelsen, og disse krav kan naturligvis også gælde for brændefyringsanlæg over 30 kW, der ikke er omfattet af reglerne i brændeovnsbekendtgørelsen. Brændeovnsbekendtgørelsens regler om aftrækshøjder supplerer dermed de eksisterende regler på området.