Til brug for vores arbejde med dette site sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
kommunal_878x200_banner

Udvalgte eksempler på forskrifter, afgørelser og indskærpelser i sager om brændeovne

Kommunernes afgørelser og forskrifter kan give inspiration til andre kommuner. Miljøstyrelsen har derfor samlet en række eksempler.

Der har været regler i brændeovnsbekendtgørelsen angående brændefyring siden 2008 med henblik på at minimere forureningen og ulemperne fra fyring i brændeovne og centralvarmekedler med fast brændsel. Adgangen til at vedtage kommunale forskrifter har været til stede siden da.

Reguleringen af forureningen fra brændeovne og andre fyringsanlæg er hidtil foregået – og gør det stadig – via miljøbeskyttelseslovens regler. Der er derfor efterhånden truffet en række afgørelser i sager om brænderøg.

Du kan i menuen til venstre finde eksempler på, hvordan sager om brændeovne er blevet håndteret i forskellige kommuner.

Miljøbeskyttelsesloven og brænderøg

Både brændeovns- bekendtgørelsen og miljø- beskyttelsesloven regulerer anlæg til brændefyring.