Gener af brændeovnsrøg

Røg fra brændefyring udsender en række stoffer, hvoraf nogle lugter. Nogle forbinder lugten af brænderøg med hygge – mens andre føler sig generet af både røg og lugt i større eller mindre grad.

Gener fra brænderøg kan have karakter af vedvarende lugt og røg, som kan være meget ubehagelige, særligt hvis røgen har direkte retning mod ens hus, og man ikke kan være i haven eller lufte ud i huset uden at blive generet.

Årsagen til røggener hos naboer er enten dårlige fyringsvaner med forkert optændingsteknik, dårligt eller forkert brændsel, for lidt forbrændingsluft, for lav skorsten, uhensigtsmæssig placering af skorstenen på huset, kort afstand til naboer eller en kombination heraf.

Du kan se nogle videoer til højre, der viser, hvordan man tænder korrekt op i sin brændeovn ved at tænde op i toppen. Du kan finde yderlig vejledning til at mindske røgdannelsen fra dit fyringsanlæg under "Vejledning til god fyringsteknik".