Det indgår i kommunens vurdering

Kommunen vurderer forureningsgraden ved at føre tilsyn med anlægget og omgivelserne. Det vurderes i det enkelte tilfælde, om forureningen er væsentlig. Både røg og lugt kan reguleres i henhold til miljøbeskyttelseslovens §§ 41-42.

Forhold varierer fra sag til sag

Karakteren, omfanget og spredningen af røg og lugt fra brændefyring afhænger af en lang række forhold, der varierer betydeligt fra sag til sag. Kommunen vil se på, hvilket brændsel, der anvendes, på fyringsteknikken (dvs. hvordan der tændes op), brændeovnens alder og beskaffenhed, skorstenens højde og placering, afstand til nabobygninger, højde og placering af nabobygninger, terrænforhold og vindforhold.

Derfor er en vurdering af forureningen ikke en simpel opgave for kommunen, og vurderingen skal foretages fra sag til sag. Der kan være situationer, hvor det kan være relevant at inddrage skorstensfejere eller andre konsulenter for at få sagen fuldt oplyst. 

Kommunal forskrift

Det er muligt, at din kommune har udarbejdet en kommunal forskrift for fyring med fastbrændselsanlæg (dvs. brændeovne og brændekedler). En forskrift om brændefyring beskriver de krav, kommunen stiller til forureningen fra fyringsanlæg, som er tilsluttet i kommunen eller i et område af kommunen. Forskriften skal annonceres i offentlige medier, så den er tilgængelige for borgere og virksomheder i det berørte område. Hvis din kommune har en forskrift for brændeovn, vil du sikkert kunne finde den på kommunens hjemmeside. Læs mere om forskrifter.

Hent tilsynstjekliste