Generelle anbefalinger til skorstene

Ud over lovkravene til skorstene kan der gives supplerende anbefalinger ud fra miljømæssige hensyn: 

Placering på tag med rejsning

Ved tag med rejsning er den bedste placering af skorsten lige ved tagryggen, helst midt på huset.

Jo længere væk fra tagryggen skorstenen placeres, jo højere skal den være, for at opnå den samme spredning af røgen, som ved placering i tagryggen.

Placeres skorstenen ved tagkanten, så skal den være betydeligt højere end tagryggen, hvis røgen skal gå fri af hvirvelzonen.

Særligt for fladt tag

På huse med fladt tag skal skorstenen normalt være væsentligt højere end 1 meter, for at røgen spredes ordentligt. Det skyldes, at røgen har vanskeligt ved at komme fri af de hvirvelzoner, der opstår omkring bygningen.

I grafikken nedenfor ses, at for et hus med fladt tag er koncentrationen af forurening 4-5 gange højere i en højde på 1,6 meter end ved hus med rejsning. Dette gælder specifikt under de vindforhold og forudsætninger, som er benyttet i eksemplet. Samtidig gælder det generelt, at det er vanskeligere at opnå tilfredsstillende spredningsforhold for huse med fladt tag end for huse med tagrejsning, og at der derfor kræves en højere skorsten ved fladt tag.

På huse med fladt tag er den bedste placering af skorstenen som regel midt på taget.

På illustrationen er der 3,5 m fra jord til tagfod. Skorstenene har altså forskellig højde over jorden. Forureningskoncentrationen er baseret på målinger i en vindtunnel.

Røgafgang

Skorstensrør med bløde bøjninger er bedre end skorstensrør med skarpe knæk.

Topafgang (røgrør tilsluttet i toppen af ovnen) er bedre end bagudvendt afgang til en muret skorsten.

Topafgang (røgrør tilsluttet i toppen af ovnen) er bedre end bagudvendt afgang til en muret skorsten.