Strømningsforhold og hvirvelzoner

Når vinden blæser forbi en bygning, vil der opstå overtryk på forsiden af huset og undertryk på husets bagside. Desuden vil der i varierende grad opstå hvirvler omkring og specielt bag huset.

Den miljømæssigt mest ideelle skorsten er placeret sådan, at den holder røgen ude af hvirvelzonen. Røg stiger nemlig ikke bare opad, men spredes afhængig af vindhastighed og hvirvelzonen. 

En hvirvelzone er forskellig fra hus til hus, fordi vinden blandt andet påvirkes af de omkringliggende bygninger, træer m.m.


Illustrationen viser et eksempel på en hvirvelzone, hvor den partikelfyldte luft bliver recirkuleret i stedet for at blive fortyndet frit.

Hvis skorstenen udmunder inden for hvirvelzonen i husets læside, vil røgen nemt blive trukket helt ned til jorden bag ved huset af dette bygningsnedsug. Herfra vil røgen spredes langs med jorden.

Hvis skorstenen udmunder i overtrykszonen på forsiden af huset, vil det generelt reducere trækket i skorstenen. Hvis udmundingen er i undertrykszonen bag huset vil det i princippet give lidt bedre skorstenstræk, men der vil kunne forekomme vindnedslag, dvs. vindhvirvler som blæser ned i skorstenen og ødelægger trækket i skorstenen.

Helt generelt er det sådan, at det er vanskeligere at få tilfredsstillende røgspredning fra en skorsten på et hus med fladt tag, end hvis huset har tag med rejsning.

Vindens betydning

Vindretning og vindstyrke har stor betydning for røgspredningen, men kan i sagens natur ikke ændres. Alligevel er vindretningen relevant at tage i betragtning, når kommunen skal vurdere henvendelser fra borgere, der føler sig generet af røg fra brændefyring – for eksempel er det relevant at vide, om røggenerne alene forekommer – eller forstærkes – under bestemte vindforhold.

 
Eksempel på hvirvelzoner – det vil sige, hvordan der kan ske recirkulation af vinden.

Eksemplet ovenfor viser hvirvelzoner ved vind vinkelret på husets langside på tag med høj rejsning. I eksemplet bliver røgen fra skorstenen recirkuleret i en zone omkring huset i stedet for, at der sker fri fortynding. En flytning af skorstenen til et højere sted på husets tagflade eller en højere skorsten vil sandsynligvis kunne afhjælpe problemet. 


Eksemplet ovenfor viser hvirvelzoner ved vind skråt på husets langside på tag med lav rejsning. I eksemplet bliver røgen fra skorstenen recirkuleret i to zoner på husets læside i stedet for, at der sker fri fortynding. En højere skorsten på huset eller en flytning af skorstenen op til tagryggen vil sandsynligvis kunne afhjælpe problemet.

Eksemplet ovenfor viser hvirvelzoner ved vind direkte på husets langside på fladt tag. I eksemplet bliver røgen fra skorstenen recirkuleret i en zone omkring husets læside og i stedet for, at der sker fri fortynding. En højere skorsten på huset og/eller en flytning af skorstenen vil måske kunne afhjælpe problemet. På et fladt tag skal en skorsten være ret høj, før den kommer fri af hvirvelzonen.