4.3.2 Kommunerne fører tilsyn med højden af aftrækssystemer

Kommunerne fører tilsyn med, at reglerne om aftrækshøjder i brændeovnsbekendtgørelsen overholdes. Reglerne gælder kun for fyringsanlæg til fast brændsel under 30 kW og kun for aftrækssystemer, der etableres eller ændres væsentligt efter bekendtgørelsen trådte i kraft, den 26. januar 2015.

Reglerne om aftrækssystemets højde skal være overholdt på tidspunktet for aftrækssystemets etablering eller væsentlige ændring. Det betyder særligt:

  • at ændringer af taget på bygningen, som aftrækssystemet sidder på, ikke bevirker, at ejeren af fyringsanlægget bliver forpligtet til samtidig at ændre sit aftrækssystem, medmindre aftrækssystemet ændres, samtidig med taget.  Der skal således være tale om en nyetablering eller en væsentlig ændring af aftrækssystemet, for at reglerne finder anvendelse. 
  • at ændringer af omkringliggende bygninger inden for en radius af 15 m ikke bevirker, at ejeren af fyringsanlægget bliver forpligtet til samtidig at ændre sit aftrækssystem. I forhold til afstandskravet til andre bygninger, skal der alene lægges vægt på tidspunktet for aftrækssystemets ændring. Dermed betyder efterfølgende ændringer af omkringliggende bygninger ikke, at afstandskravet træder i kraft.   

Du kan læse mere om, hvornår et aftrækssystem er ændret væsentligt.