4.2.3 Tilsyn med brugte fyringsanlæg, der overdrages

Grænseværdierne i brændeovnsbekendtgørelsen gælder både for nye og brugte anlæg, der sælges eller foræres væk.

Emissionsreglerne i brændeovnsbekendtgørelsen gælder ikke kun nye fyringsanlæg, som bringes i omsætning (sælges). De gælder også for brugte anlæg, der sælges, foræres væk eller på anden måde skifter ejer og geninstalleres i en ny bygning. Emissionsreglerne gælder ikke, når det er ejendommen, som et brugt fyringsanlæg er placeret i, der overdrages fx ved salg af et hus jf. § 3, nr. 5 i bekendtgørelsen.

Det er strafbart at tilslutte et anlæg som ikke overholder grænseværdierne

Det er strafbart at tilslutte et fyringsanlæg i strid med emissionsreglerne. Dermed løber køberen af et brugt fyringsanlæg en risiko ved at installere anlægget, hvis det ikke kan dokumenteres, at anlægget overholder emissionsgrænseværdierne. Miljøstyrelsen kan til enhver tid kræve, at ejeren dokumenterer, at emissionskravene er overholdt.

En køber af et brugt anlæg bør derfor sikre sig, at parternes købsaftale forholder sig til emissionsreglerne og til indhentelse af en prøvningsattest.

Brændeovnen skal have en prøvningsattest

Et prøvningsinstitut tester brændeovnen og udarbejder en prøvningsattest, der bl.a. viser testens resultat i forhold til emissionsgrænser.

Når du vil af med dit gamle fyringsanlæg

Du må kun installere et brugt fyringsanlæg, hvis du kan dokumentere, at det lever op til brændeovnsbekendtgørelsens krav, dvs. at der skal være en gyldig prøvningsattest.

Dette kan i praksis være vanskeligt, da ovnen måske aldrig er blevet testet. Kasserede fyringsanlæg skal behandles som affald efter kommunens anvisninger.