4.2.4 Tilsyn med anlæg, der fremvises på messer, udstillinger og demonstrationer

Det er lovligt at fremvise brændeovne, brændekedler osv. på messer, udstillinger, demonstrationer mv., selvom fyringsanlægget ikke lever op til emissionsgrænseværdierne eller øvrige regler i brændeovnsbekendtgørelsen. Det skal dog fremgå ved tydelig skiltning, at anlægget ikke overholder de gældende regler i brændeovnsbekendtgørelsen og derfor ikke må sælges, førend der er dokumentation for, at reglerne overholdes.

Det er Miljøstyrelsen, der fører tilsyn med, at skiltning om, at et anlæg ikke lever op til de gældende krav, foretages på en tilstrækkelig tydelig måde.

Brændeovnen skal have en prøvningsattest

Et prøvningsinstitut tester brændeovnen og udarbejder en prøvningsattest, der bl.a. viser testens resultat i forhold til emissionsgrænser.