Til dig der søger teknisk information om brændefyring og røg

Få nyttig information om den tekniske del af luftforureningen fra brændefyring. Der er også en interaktiv grafik om skorstenshøjde og røgspredning.

Der er mange faktorer, der påvirker, hvor meget brændefyring forurener. Tilsvarende er der en række forskellige muligheder for at nedbringe forureningen - men ikke to problemstillinger er ens: røggener og de mulige løsninger varierer fra situation til situation. De afhænger af flere forhold som fx taghældning, terrænforhold, afstand til naboer, brændets kvalitet, fyringsteknik, brændeovnens beskaffenhed og skorstenens højde.

Tekniske forhold

Du kan her i menuen til venstre finde uddybende viden om de forskellige tekniske forhold, der kan være relevante i forbindelse med problemstillinger om brændeovnsrøg.

Køb af ny brændeovn

Hvis du står og skal købe en ny brændeovn, skal du være opmærksom på kravene til brændeovn og skorsten.