Regler for nyinstallerede brændeovne

Grænseværdier for nyinstallerede fyringsanlæg

Brændeovnsbekendtgørelsen fastsætter grænseværdier for emissioner fra nyinstallerede brændeovne. Helt generelt fører det til, at nye brændeovne, der anvendes korrekt, afgiver et kraftigt reduceret partikeludslip i forhold til ældre brændeovne, der ikke skal leve op til emissionskrav. I øvrigt gælder grænseværdierne også for ældre brændeovne, hvis de sælges eller videregives.

Det er producenterne, som skal sørge for, at anlæggene overholder bestemmelserne i brændeovnsbekendtgørelsen. Som køber af anlæggene skal man blot sikre, at der med anlægget følger en gyldig prøvningsattest og eventuel dokumentation for produktionskontrol. Dette gælder både for nye ovne og for ældre ovne, der handles i Den Blå Avis, Gul og Gratis og tilsvarende brugt-markeder.

Det er kun tilladt at fyre efter det fyringsprincip som anlægget er godkendt til

For brændeovne og andre fyringsanlæg, der er installeret efter den 26. januar 2015 gælder, at det kun tilladt at fyre efter det fyringsprincip, som brændeovnen er godkendt til. Med fyringsprincip forstås manuel eller automatisk indfødning af brændsel.

Det fremgår af nye brændeovnes prøvningsattest, hvilket fyringsprincip brændeovnen er godkendt til. Det fremgår også af prøvningsattesten, hvilken type brændsel som brændeovnen er godkendt til. Det kan fx godt være, at brændeovnen er godkendt til brænde, træflis, samt grene og kogler. Så må man ikke bruge briketter i brændeovnen. Alle nye brændeovne skal have en prøvningsattest, som er det dokument, der attesterer, at brændeovnen stemmer overens med reglerne i brændeovnsbekendtgørelsen.

Hvad skal man gøre, hvis prøvningsattesten ikke er i orden?

Det er skorstensfejerens opgave at påtegne prøvningsattesten. Hvis skorstensfejeren vurderer, at prøvningsattesten ikke er udformet som den skal, kan skorstensfejeren undlade at påtegne (underskrive) attesten. I så fald må fyringsanlægget ikke tilsluttes og tages i brug. Hvis skorstensfejeren ikke mener, at prøvningsattesten er i orden, kan skorstensfejeren vælge at sende prøvningsattesten til Miljøstyrelsen eller bede dig, som ejer brændeovnen eller -kedlen, om at gøre det. Det er som udgangspunkt producenter, importører og forhandlere af fyringsanlæg, der har ansvaret for, at der findes gyldige prøvningsattester for fyringsanlæggene på det danske marked.

Teknologisk Institut har udarbejdet eksempler på korrekte skabeloner for prøvningsattester.