Mulighed for påbud og forbud

Kommunen kan give påbud hvis forureningen er væsentlig

Hvis der ikke kan opnås en løsning ved at tale med naboen om generne, kan der være mulighed for, at kommunen kan gribe ind med et påbud. Det forudsætter, at forureningen fra fyringsanlægget er væsentlig. Det kan den eksempelvis være, hvis der afbrændes ulovligt materiale i brændeovnen og/eller der er synlig eller lugtende røg på vedvarende basis. Inden kommunen giver et påbud, skal kommunen foretage en vurdering af sagen. Et påbud er det samme som, at der laves en ny regel.

Et påbud kan stille krav om bestemte foranstaltninger

Et påbud har til hensigt at nedbringe forureningen fra et fyringsanlæg. I Påbuddet kan der stilles krav om, at der gennemføres bestemte foranstaltninger. I et påbud kan kommunen for eksempel forlange, at ejere af brændeovne eller brændekedler skal skifte brændsel, ændre deres fyringsteknik, øge skorstenshøjden eller udskifte et gammelt fyringsanlæg.

Hvis der ikke er mulighed for at afhjælpe problemet ved sådanne foranstaltninger, kan kommunen i yderste konsekvens nedlægge helt eller delvist forbud imod den fremtidige anvendelse af fyringsanlægget.

Ulovligt at fyre med affald

Der skal fyres med rent og tørt træ i brændeovne. En af de væsentligste kilder til kraftig forurening fra brændeovnsrøg er, at nogle fyrer med forkert eller ulovligt materiale – blandt andet ved at afbrænde bemalet eller imprægneret træ, spånplader, MDF-plader (maskinfremstillede, træbaserede pladeprodukter), paller og husholdningsaffald. Dette er imidlertid ulovligt – affald må kun afbrændes på dertil godkendte anlæg, jf. affaldsbekendtgørelsen. Kommunen er den myndighed, der skal gribe ind over for det, hvis det forekommer. Læs mere om, hvilke materialer der er ulovlige at brænde i en brændeovn.

Kommunale forskrifter

Flere kommuner har udarbejdet en forskrift med specifikke regler eller udformet retningslinjer for fyring i brændeovne i dit lokalområde. Kontakt din kommune for at undersøge, hvad reglerne er i din kommune. Læs mere om forskrifter.