Krav ved køb, salg og installation af brugte brændeovne

Der er ingen krav ved køb og salg af gamle brændeovne, men helt på linje med nye brændeovne, og -kedler, skal alle brugte brændeovne og -kedler, der tilsluttes, opfylde emissionskravene i brændeovnsbekendtgørelsen.

Dette skal producenten af fyringsanlægget dokumentere i en prøvningsattest, og derfor skal prøvningsattesten følge med, når du køber eller sælger en brændeovn eller lignende privat og ønsker at installere den. Det kan i praksis være vanskeligt, da ovnen måske aldrig er blevet testet. 

Skorstensfejeren kan ikke godkende installationen uden en gyldig prøvningsattest, og så er den ikke lovlig.

Kasserede fyringsanlæg skal behandles som affald efter kommunens anvisninger.

Når du skal have nyt fyringsanlæg

Når du køber et fyringsanlæg, gælder der forskellige regler alt efter, hvornår fyringsanlægget er bragt i omsætning (ejendomsretten på anlægget er overdraget til forhandleren). Er der tale om en brændeovn, som er bragt i omsætning før 1. januar 2022, skal du sikre dig, at der medfølger en prøvningsattest, som er det papir, der dokumenterer, at brændeovnsbekendtgørelsens krav er opfyldt. Når du tilslutter et fyringsanlæg, skal du have din skorstensfejer til at skrive under på anlæggets prøvningsattest, når han godkender installationen. Er brændeovnen bragt i omsætning fra 1. januar 2022 og frem, er der ikke krav om en prøvningsattest, da fyringsanlæg efter denne periode er omfattet af EU's Ecodesigndirektiv.