Skorstenstræk

Varmen i røgen er afgørende for skorstenstrækket. Skorstenen fungerer bedre, jo varmere røgen er. Det betyder, at jo bedre skorstenen er isoleret, des bedre holder den på den varme, der er i røgen.

Derfor skal optændingen ske med en kraftig forbrænding og høj temperatur, så skorstenen hurtigt varmes op til en høj driftstemperatur. Her er stålskorstene normalt bedre end murede skorstene, fordi de nemmere og hurtigere varmes op på grund af god isolering.

Et godt skorstenstræk viser sig blandt andet ved, at ilden udvikler sig hurtigt under optændingen og opnår en høj temperatur på kort tid. I tvivlstilfælde kan skorstensfejeren vurdere skorstenstrækket og eventuelt foreslå forbedringer.

Isolering er vigtig

Afkølingen i skorstenen betyder, at skorstenstrækket bliver mindre. Derfor er det vigtigt, at systemet er godt isoleret.

Anlæg til brænde kræver højere aftræk end oliekedler

Ved fyring med fast brændsel skal skorstenen ikke kun suge røgen ud. Den skal også suge forbrændingsluften ind igennem luftspjældet. Brændeanlæg kræver derfor normalt højere skorstene end eksempelvis oliefyrede kedler, fordi oliefyrede kedler altid er forsynet med en blæser, som sørger for lufttilførslen og blæser røg ud gennem skorstenen.

Skorstenshøjde for nye brændeovne og skorsten

Ejeren af en ny eller nyinstalleret brændeovn skal sikre, at skorstenen lever op til reglerne i Brændeovnsbekendtgørelsen og Bygningsreglementet.

Nye brændeovne kræver højere skorsten

Nogle brændeovnsejere kan opleve problemer med skorstenstrækket, efter at de har skiftet brændeovnen ud med en ny. Det skyldes, at nyere brændeovne ofte kræver et noget højere skorstenstræk end ældre ovne, bl.a. fordi de nye har systemer til at forvarme forbrændingsluften. Det giver lidt større modstand, som skorstenstrækket skal kunne overvinde. Skorstenstrækket er også ofte mindre pga. den lavere røggastemperatur, der typisk er i de nyere og mere energieffektive ovne. Løsningen kan være en højere skorsten, en røgsuger eller isolerende kerne i en uisoleret, muret skorsten.