Problematiske skorstenstræk og løsningsmuligheder

Der er flere tegn på dårligt skorstenstræk, hvilket kan resultere i væsentlig partikelforurening og røggener for naboerne. Her er der en oversigt over de mest almindelige tegn på dårligt skorstenstræk samt løsningsmuligheder til at afhjælpe dem. De skal ses som vejledende eksempler, og listen er ikke udtømmende. Flere problemer kan optræde samtidigt, og flere løsninger kan bruges til mere end ét problem.

Tegn på dårligt skorstenstrækLøsningsmuligheder

Røg i stuen ved fyring

Røg og aske i stuen, når lågen åbnes

Glaslåger er sodsværtede

Ilden går ud

For meget sod i skorstenen

Naboer oplever røggener

Røgen er sort og lugtende

Eftermontér ekstra længde skorsten ved for lav skorstenshøjde

Flyt skorstensudmundingen et godt stykke op over tagryggen

Montér røgsuger

Isolér skorstenen

Tjek at skorstenshætte ikke hæmmer  røgens fri opdrift. Bør ændres

Tjek for fremmelegemer i skorsten – for eksempel en fuglerede. Skal fjernes

Tjek ventilationsåbninger, emhætte og ventilationsanlæg; hvis de skaber undertryk kan de modvirke skorstenstrækket. Bør løses

Anvend brænde, der er kløvet i en størrelse, som passer til brændeovnen – og fyr korrekt. Læs om korrekt fyring.