Tjek skorstenstræk

Alle skorstensfejere kan målet skorstenstrækket. Du kan også selv nemt lave et indikativt tjek af, om skorstenstrækket til en brændeovn fungerer hensigtsmæssigt.

Det kan fx testes ved at holde et tændt stearinlys i den åbne låge. Et godt skorstenstræk vil trække i flammen ind mod brændeovnen.

Man kan kontrollere trækket under optænding i ovnen. Her skal ilden udvikle sig hurtigt, brænde klart og opnå en høj temperatur i løbet af kort tid. Der bør ikke slippe røg ud i rummet, når lågen åbnes forsigtigt for påfyldning af mere brænde.

Desuden er det sådan, at jo mindre luftspjældene kan være åbne, for at der suges luft nok ind til at give en god forbrænding, jo bedre er skorstenstrækket.

Hvor stort er trækket?

Hvis en skorsten er omtrent 5 m, er det i de fleste tilfælde nok til at give det træk, der skal til. Dog er en meget stor del af skorstene i Danmark under 5 meter. For hver meter skorstenen måler, dannes der almindeligvis et træk på ca. 3 - 5 Pascal. Med en skorsten på 5 m bliver det samlede træk altså 15 - 25 Pascal. Det er relativt lavt i forhold til de kræfter, der i øvrigt påvirker bygningen. Vindens tryk eller sugningen på en bygning kan i visse situationer være større. Vindretning, terrænforhold, træer og åbne vinduer kan derfor forrykke trækforholdene markant

Hvordan skorstenstrækket dannes

Skorstenstrækket dannes af forskellen i vægtfylde mellem den varme røggassøjle i skorstenen og den tilsvarende koldere luftsøjle, der er dér hvor skorstenen udmunder.

Vægtfylden afhænger direkte af temperaturen. Røgen bliver på denne måde suget op igennem aftrækssystemet. Røgens vægtfylde er altid større end luftens ved samme temperatur, fordi røgen indeholder CO2, som har en større vægtfylde end luft.

Det betyder, at en høj temperatur i røggassen er en betingelse for at opnå et godt træk. Jo større temperaturforskellen er mellem røggassen og udeluften, jo større bliver trækket i skorstenen.