Byggesagsbehandleren

Typisk er det sådan, at det er kommunale miljøsagsbehandlere, der håndterer henvendelser om gener som følge af brændefyringsrøg, mens byggesagsafdelingen giver byggetilladelse for skorsten og brændefyringsanlægget. Ved dialog mellem de to afdelinger opnås den bedste borgerbetjening.

Kommunens byggesagsafdeling har pligt til at påse overholdelsen af anden lovgivning – også miljøbeskyttelsesloven – i forbindelse med meddelelse af byggetilladelse. Derfor er det vigtigt, at byggesagsafdelingen tager højde for brændeovnsbekendtgørelsen i sin byggesagsbehandling – for eksempel er det væsentligt, at dispensationer i forhold til skorstenshøjde koordineres mellem byggesagsafdelingen og miljøafdelingen i kommunen.

Find Bygningsreglementets krav til skorstenshøjder her.