Eksempler fra skorstensfejere

Miljøstyrelsen har anonymiseret et lille udvalg af beretninger fra skorstensfejere, hvor skorstensfejeren er blevet involveret i en sag om brændeovnsrøg.

Anonymiseret hændelse nr. 1, august 2015 - Papirafbrænding

En boligejer kontakter skorstensfejeren, fordi der kommer voldsom røg ind i hans have. Han mener det kommer fra et par huse længere henne ad vejen. Skorstensfejeren kører til stedet, hvor røgen kommer fra og oplyser, at han har hørt klager over voldsomme røggener med sodnedslag. Dette kommer bag på ejeren af fyringsanlægget. Skorstensfejeren gennemgår sammen med ham fyringsanlægget for fejl og finder den type sod, der kommer fra papirafbrænding. Ejeren fortæller, at han i den seneste tid har afbrændt store mængder papir uden at være så omhyggelig med at fyre op, som han plejede.Ejeren kunne fortælle nøjagtigt, hvilkedage, det var gået galt, og disse oplysninger stemte overens med klagerens observationer. Dermed blev årsagen til røggenerne opklaret. Skorstensfejeren betonede, at kommunen ser alvorligt på den slags hændelser, og ejeren lovede, at det ikke ville gentage sig. Skorstensfejeren har skrevet en beretning om forløbet til kommunen. 

Anonymiseret hændelse nr. 2, maj-juni 2015 – For lav skorsten

Kommunen beder skorstensfejeren om at køre til en bestemt adresse, hvor der er klaget over røggener. Skorstensfejeren vurderer umiddelbart, at skorstenen ikke er høj nok. Han fortæller ejeren, at der er klaget over røg, og ejeren viser sig at være indstillet på at rette sig efter evt. påbud fra kommunen. Skorstensfejeren tager et par billeder af stedet og efterfølgende overtager kommunen sagen, der ender med påbud om forhøjelse af skorstenen.

Anonymiseret hændelse nr. 3, maj-juni 2015 – Ulovligt fyringsanlæg

Kommunen får en henvendelse fra en borger om røggener fra en brændeovn. Kommunen beder skorstensfejeren om at køre til stedet. Det gør han og tager kontakt til den borger, der er klaget over. Det viser det sig, at anlægget er ulovligt efter bygningsreglementets regler. Skorstensfejeren fortæller ejeren af fyringsanlægget, at det ikke må anvendes, blandt andet fordi afstand til skel ikke er holdt, funktionskravet for aftrækket ikke er ikke opfyldt, og fordi der ikke foreligger nogen prøvningsattest. For at lovliggøre anlægget, skulle der gennemføres flere tiltag, og stillet over for dette, blev det aftalt omgående at fjerne anlægget. Ejeren var ikke klar over, at der var regler for ildsteder, og troede ikke, at han generede nogen. Sagen er løst, og kommunen er mundtligt underrettet.