4.4 Administrativ håndhævelse

Der er forskellige midler til at håndhæve brændeovnsbekendtgørelsen. Her får du overblik over disse muligheder.

Tilsynsmyndigheden har en række håndhævelsesmidler til sin rådighed med henblik på at sikre, at den gældende regulering overholdes, og for at fastsætte ny konkret regulering af i tilfælde, hvor der er væsentlig forurening fra et fyringsanlæg.

Der henvises generelt til Miljøstyrelsens vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven for nærmere information om administrativ håndhævelse på miljøområdet.