4.4.2.1 Særligt om forbud

Kommunen kan i sidste ende nedlægge forbud imod at anlægget anvendes, hvis det ikke er muligt at afhjælpe ulemperne ved at meddele påbud.

Hvis det ikke er muligt at afhjælpe ulemperne fra fyringsanlægget ved at meddele et påbud og derigennem gennemføre foranstaltninger til at nedbringe forureningen, kan kommunen i sidste ende nedlægge forbud imod, at anlæggets anvendes.

Ud fra hensyn til anlæggets ejer kræves det, at alle relevante foranstaltninger er forsøgt uden held, inden der kan meddeles et forbud. Eksempelvis er det således ikke muligt at meddele et forbud imod anvendelsen af et fyringsanlæg, fordi ejeren ikke har efterkommet et påbud om at nedbringe anlæggets forurening. Den rette følge af manglende opfyldelse af et påbud er en indskærpelse. Se her om indskærpelse af påbud.

Forbud kræver tungtvejende grunde

Meddelelsen af et forbud imod brugen af et fyringsanlæg kræver dermed særdeles tungtvejende grunde og stiller samtidig store krav til, at kommunen kan dokumentere, at det reelt er umuligt at gennemføre foranstaltninger, der kan nedbringe forureningen fra anlægget. Derfor hører meddelelsen af forbud til de absolutte undtagelser.

Håndhævelsen af et forbud adskiller sig derudover ikke fra håndhævelsen af et påbud.