4.1.3 Forskriftens indhold og opbygning

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan en forskrift skal opbygges, og hvilket indhold forskriften skal have.

Det er op til den enkelte kommune selv at beslutte, hvordan en forskrift skal opbygges, og hvilket indhold forskriften skal have. Brændeovnsbekendtgørelsen indeholder nemlig ikke regler om forskrifter udformning eller konkrete indhold.

Forskriften bør være overskuelig og letlæselig

Der bør generelt være fokus på, at forskriften skal være overskuelig, letlæselig og forståelig for læseren uden særlige juridiske eller tekniske forudsætninger. Dette er også vigtigt af hensyn til kommunens egen håndhævelse af reglerne. Det gælder ikke kun forskriftens enkelte bestemmelser, men også forskriftens overordnede opbygning og indhold.

Forskriftens enkelte bestemmelser bør nummereres fortløbende med tal og/eller bogstaver. Det gør forskriftens regler overskuelige, og gør det nemt at henvise entydigt til bestemte regler i efterfølgende tilsynssager mv. Bestemmelserne kan angives med et paragraftegn (§), men dette er ikke et krav.

Det er hensigtsmæssigt at anvende forklarende overskrifter i forbindelse med forskriftens regler. Der kan laves en overskrift til hver bestemmelse eller alternativt til hvert kapitel eller lignende hovedinddeling af forskriftens bestemmelser. Eksempelvis kan bestemmelser, som regulerer, hvilke brændetyper der må anvendes, samles under overskriften ”brændsel”, og bestemmelser, som fastsætter regler om borgernes adfærd ved brug af brændeovn, under overskriften ”korrekt brug af brændeovn”.

Forskriften kan med fordel indeholde selvstændige bestemmelser, som nærmere afgrænser forskriftens geografiske anvendelsesområde, fastsætter et ikrafttrædelsestidspunkt og beskriver de anvendte definitioner (eksempelvis ”fyring over natten”, ”rent brænde” og ”husholdningsaffald”). 

Der kan indarbejdes vejledende tekst i forskriften

Der kan indarbejdes en vejledende tekst i forskriften. En vejledende tekst kan fremme informationseffekten og kan bidrage til en forklaring af regler, som kan være vanskelige for læseren at forstå, eller som har et tvetydigt indhold.

Den vejledende tekst kan enten placeres for sig selv først eller sidst i forskriften. Den vejledende tekst kan også placeres sideløbende med forskriftens bestemmelser, så vejledningstekst placeres i tilknytning til den relevante bestemmelse. Dette kan for eksempel gøres ved at opdele forskriften i to kolonner med bestemmelser i den første kolonne og vejledende tekst i den anden. Uanset hvor den vejledende tekst placeres, skal der være en klar opdeling mellem vejledende tekst og forskriftens bestemmelser.

Når den overordnede struktur for forskriften er på plads, kan formuleringen af forskriftens enkelte bestemmelser lettere tilpasses.

På brændefyringsportalen findes en liste med links til forskellige kommuners forskrifter.