""

Vigtig info, når du køber ny brændeovn

Skifter du din gamle brændeovn ud med en ny, kan du forvente en bedre varmeydelse og langt mindre partikeludslip, takket være fremskridt i teknologi og design.

Ofte er den bedste måde til at opnå mindre forurening fra en gammel brændeovn eller brændekedel at skifte den ud med en ny – hvis muligheden for fyring med brænde skal bevares.

Skrotningspræmie for brændeovne fra 1990 eller før

I 2016 kunne man få 2.000 kr. for at skrotte sin gamle brændeovn, hvis ovnen var fra 1990 eller før. Læs mere her.

Ældre brændeovne forurener i snit 3-5 gange så meget

En gammel brændeovn forurener i gennemsnit mere end tre til fem gange så meget som en moderne, svanemærket ovn, som er meget energieffektiv. Derfor er det en god ide at udskifte den gamle brændeovn med en ny svanemærket ovn – både af hensyn til luftforureningen og energieffektiviteten. 

Automatisk styring af luftindtag

En ny generation af brændeovne på markedet har automatisk styring af luftindtaget. Den type brændeovn er udstyret med en målesonde, der beregner, hvor meget luft brændet skal have for at optimere forbrændingen.

Alle nye fyringsanlæg skal opfylde emissionskrav

Alle nye brændeovne og -kedler, og brugte fyringsanlæg, der sælges, overdrages eller tilsluttes, skal opfylde emissionskravene i brændeovnsbekendtgørelsen. Dette skal producenten af brændeovnen dokumentere i en prøvningsattest

Når du skal have nyt fyringsanlæg

Når du køber et fyringsanlæg, skal du sikre dig, at der medfølger en prøvningsattest, som er det papir, der dokumenterer, at brændeovnsbekendtgørelsens krav er opfyldt. Den skal være underskrevet af det på prøvningstidspunktet akkrediterede prøvningsinstitut, som har udført prøvningen. Når du tilslutter et fyringsanlæg, skal du få din skorstensfejer til at skrive under på anlæggets prøvningsattest, når han godkender installationen.