4.4.1.2 Aftrækshøjder

Brændeovnsbekendtgørelsen indeholder nærmere fastsatte minimumshøjder for nyetablerede aftrækssystemer, og aftrækssystemer der ændres væsentligt. Reglerne gælder dog kun for fyringsanlæg op til 30 kW – det vil sige, at alle brændeovne i praksis er omfattet, hvorimod større fyringsanlæg ikke er omfattet af reglerne.

Ulovlige forhold

Hvis et aftrækssystem (skorsten og tilhørende røgrør), der er omfattet af bekendtgørelsens regler, ikke overholder minimumshøjderne, er der tale om et ulovligt forhold.

Læs mere om reglerne om minimumshøjder for skorstene.

Håndhævelse

Kommunen er tilsynsmyndighed i forhold til reglerne om højder på skorstene, og derfor er det kommunen, der skal sørge for reglernes håndhævelse. Dette gøres mest naturligt ved, at kommunen indskærper over for aftrækssystemets ejer, at bekendtgørelsens regler skal overholdes.

At bringe et aftrækssystem i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler vil i de fleste tilfælde betyde, at ejeren er nødt til at foretage konstruktionsmæssige ændringer – ofte i form af en forhøjelse af skorstenen. Hensynet til ejeren taler af den grund for, at indskærpelsen meddeles med en frist, der er mulig og rimelig til gennemførelsen af ændringerne ved aftrækssystemet. Fristen kan eventuelt aftales med ejeren.

Hvis ejeren ikke efterkommer fristen i indskærpelsen, bør kommunen foretage en politianmeldelse med henblik på, at der af retten fastsættes en bødestraf og eventuelt tvangsbøder, indtil det ulovlige forhold ophører ved at bringe aftrækssystemet i overensstemmelse med reglerne i brændeovnsbekendtgørelsen.