Til brug for vores arbejde med dette site sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
vejledning bånd 878x53px

4.2 Tilsyn med fyringsanlæg og brænderøg

Tilsynet med fyringsanlæg til fast brændsel deles mellem kommunerne og Miljøstyrelsen – det er dog primært en kommunal opgave.

Tilsynet med fyringsanlæg og luftforurening er primært en kommunal opgave. Miljøstyrelsen er dog også tillagt en række tilsynsbeføjelser ifølge brændeovnsbekendtgørelsen, som varetages ved siden af kommunernes opgaver.

Derudover har skorstensfejerne og andre relevante konsulenter også en væsentlig rolle i forhold til udførelsen af fysiske tilsyn. Eksterne konsulenter kan have den faglige ekspertise, der er nødvendig at inddrage i forbindelse med at få en sag tilstrækkelig belyst. Når skorstensfejerne påtegner prøvningsattesterne sikres det samtidig, at nyinstallerede fyringsanlæg har en lovlig attest.

Skorstensfejerens lovpligtige opgaver i henhold til brændeovnsbekendtgørelsen og skorstensfejerbekendtgørelse fremgår af følgende oversigt: 

undefined