Til brug for vores arbejde med dette site sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
vejledning bånd 878x53px

4 Kommunens rolle som myndighed

Tilsynsforpligtelsen efter brændeovnsbekendtgørelsen er delt mellem Miljøstyrelsen og kommunerne.

Miljøstyrelsen fører som udgangspunkt tilsyn med emissionsreglerne og reglerne om prøvningsattester og akkreditering.

Kommunerne fører tilsyn med de øvrige regler i bekendtgørelsen. Det drejer sig om reglerne om fyringsprincip og brændselstype, aftrækshøjder og anmeldelse af nye centralvarmekedler over 120 kW.

Kommunerne har – ud over reglerne i bekendtgørelsen – også mulighed for at udforme kommunale forskrifter. En forskrift er et kommunalt regelsæt, der kan fastsætte regler om forureningsbegrænsning for brændeovne, brændekedler og andre fyringsanlæg.